Revize kotlů na tuhá paliva

dle novely Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb

v Ústeckém a Karlovarském kraji

Už jste splinili svou zákonnou povinnost?

Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016 a opakovat ji každé tři roky. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle.

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?

Zákon předepisoval provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. První kontroly měly proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu je každý provozovatel kotle povinen na vyžádání obecního úřadu platný doklad o revizi předložit. Vzhledem k novele zákona bude nutné, nejpozději do 31.12. 2019 nechat opět zkontrolovat Váš kotel. Revizní zpráva Vám bude, v souladu se zákonem,  vystavena na 3 roky.

Proč provádět kontrolu?

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle.

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce?

V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).

Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá v ČR zastoupení, na koho se můžu obrátit?

Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z prodávaných kotlů v ČR, může jeho kontrolu provést osoba proškolená společností s tímto podobným typem. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením. Je však vhodné mít od zahraničního výrobce (výhradního prodejce v ČR) potvrzeno, že v ČR není jimi pověřená osoba k dispozici.


CENÍK

1 revize v obci
Platnost tři roky. Cena je včetně dopravy!
konečná cena 1500 Kč
5 revizí v obci
Domluvte se se sousedy a ušetřete! Platnost tři roky. Cena je včetně dopravy!
cena za kotel 1200 Kč

Máme 25 let praxe

Jsme malá rodinná firma z Chomutova a kotlům, topení a všemu kolem se věnujeme již 25 let. Působíme v celém Ústeckém a Karlovarském kraji.

Provádíme revize kotů ve městěch Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Most, Litvínov, Louny, Žatec, Teplice, Karlovy Vary a jejich okolí.